ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
ผบก.อต.
กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. (ชั้นประทวนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน) [ บัญชีตำแหน่ง ]
กำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ฝอ.เพิ่มเติมให้กับ ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ [ มติ อ.ก.ตร. ] [ บัญชีตำแหน่ง ]
มติ อ.ก.ตร.กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. [หนังสือ สง.ก.ตร.] [มติ อ.ก.ตร.] [ไฟล์ที่ ๑] [ไฟล์ที่ ๒] มีแก้ไข หน้า ๑๔, ๓๑, ๕๐ ๕๑ (วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ดูทั้งหมด)
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลังร่วมการแข่งขันกีฬาสี
ภายในสำนักงานกำลังพล ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 14-30 ม.ค.2558

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลัง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และตักบาตรพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558
 
(ดูทั้งหมด)
 
   
   
   
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (11 ก.ย. 56)
ตัวอย่างประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน
7. แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร
8. แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. แบบสัญญาจ้าง
 
   
   
   
   
     
 
(ดูทั้งหมด)
 
   
   
   
   
กองอัตรากำลัง อต. สำนักงานกำลังพล
อาคาร ๑๙ (ชั้น ๖ และ ๙ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต Site Meter คน