ยินดีต้อนรับสู่กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล :: www.pdd.police.go.th

พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์
ผบก.อต.
กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. (ชั้นประทวนศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน) [ บัญชีตำแหน่ง ]
กำหนดตำแหน่ง รอง ผกก.ฝอ.เพิ่มเติมให้กับ ภ.จว. ในสังกัด ภ.๑-๙ [ มติ อ.ก.ตร. ] [ บัญชีตำแหน่ง ]
มติ อ.ก.ตร.กำหนดตำแหน่งเพิ่มเติมให้กับ กก.สส.ภ.จว.ในสังกัด ภ.๑-๙ และ ศชต. [หนังสือ สง.ก.ตร.] [มติ อ.ก.ตร.] [ไฟล์ที่ ๑] [ไฟล์ที่ ๒] มีแก้ไข หน้า ๑๔, ๓๑, ๕๐ ๕๑ (วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗)
บัญชีตำแหน่งเพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกฯวุฒิ ปวช. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2557
ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 200 อัตรา สังกัด
( สพฐ.ตร. ) ( สทส. ) ( บ.ตร. )
บัญชีตำแหน่ง ผบ.หมู่ เพื่อรองรับการแต่งตั้ง นสต. ประจำปี พ.ศ.2556 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 
/-- บช.น.--(บก.ฝรก.) (ศฝร.ภ.7)/ -- บช.ตชด. -- (กก.3) (กก.4) (กก.6) (กก.7)/ -- ภ.1 -- / -- ภ.2 --/ -- ภ.3 --/ -- ภ.4 --/ -- ภ.5 --/ -- ภ.6 --/
-- ภ.7 --/ -- ภ.8 --/ -- ภ.9 --/ (แนวทางการแต่งตั้งสำหรับหน่วย)
แบบสำรวจข้อมูลสถานีตำรวจ Load File : คำชี้แจง (แก้ไขให้ดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ word) | แบบฟอร์สำรวจข้อมูล แก้ไข 23 เม.ย.57
การกำหนดจำนวนในการแต่งตั้งพนักงานสอบสวน พ.ศ.2557 (ปรับปรุง) บช.ก. , สตม. , บช.น. , บช.ปส. , ภ.1 , ภ.2 , ภ.3 , ภ.4 , ภ.5 , ภ.6 , ภ.7 , ภ.8 , ภ.9 , ศตช.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ดูทั้งหมด)
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ข้าราชการตำรวจกองอัตรากำลังร่วมสนับสนุน "โครงการกองทุนประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ" เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การประชุมบริหาร อต. และต้อนรับ ผบก.อต. พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ ณ ห้องประชุม อต. เมื่อวันที่ 8 ต.ค.57
 
(ดูทั้งหมด)
 
   
   
   
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (11 ก.ย. 56)
ตัวอย่างประกอบ
1. ประกาศรับสมัคร
2. ใบสมัคร
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประเมิน
7. แบบประเมินครั้งที่ 1 การประเมินโดยการกลั่นกรองเอกสาร
8. แบบประเมินครั้งที่ 2 การประเมินโดยการสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
10. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. แบบสัญญาจ้าง
 
   
   
   
   
     
 
(ดูทั้งหมด)
 
   
   
   
   
กองอัตรากำลัง อต. สำนักงานกำลังพล
อาคาร ๑๙ (ชั้น ๖ และ ๙ ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต Site Meter คน