กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

ช่องทางการติดต่อ

กองอัตรากำลัง (อต.)

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

   กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล อาคาร 5 ชั้น 9 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330

ฝ่ายอำนวยการ อต.
  02-205-2032 (ธุรการฯ, นโยบายฯ, เทคโนฯ)
 02-205-2040 (การเงินฯ)
 [email protected]

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.
 02-205-2033

ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต.
 02-205-2034

ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต.
 02-205-2035

ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง อต.
 02-205-2036

ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.
 02-205-2470

กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน อต.
 02-205-2037