กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division

ช่องทางการติดต่อ

กองอัตรากำลัง (อต.)

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล อาคาร 5 ชั้น 9 ถนน พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330

  02-205-2032