กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล
Personnel Planning and Design Division


ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 1 อต.