ข้าราชการตำรวจฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

พ.ต.อ.หญิง นิรมล แก้วผลึก

ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร.

 

พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ เจริญวงษ์

รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร. 02 205 1609 , 089 444 9696

 

พ.ต.ท.หญิง สุชญา ธรรมวัฒนะ

รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร.

 

พ.ต.ท.สมนึก ถวัลย์ภิญโญ

รอง ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร.

 

พ.ต.ท.สกนธ์ ดำสาคร

สว.งานผลิตอัตรากำลัง ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร. 02 205 2470

 

พ.ต.ต.สิทธิชัย เร่งประเสริฐ

สว.งานควบคุมตำแหน่งสัญญาบัตร ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต.

โทร. 02 205 2600